www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Sinh viên sau khi nghe về cưởng ép cắt xén nội tạng phản ứng “kinh hoàng”

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Sinh viên sau khi nghe về cưởng ép cắt xén nội tạng phản ứng “kinh hoàng”
UK Students "Shocked" at Forced Organ Harvesting in China
Created: 2013-05-07 15:37 EST

Các tù nhân lương tâm bị giết để lấy nội tạng, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã bị kết tội này từ khi 2006, hiện tại nhiều người nhiều người biết chuyện này phản ứng rất mạnh.

[Shahnoor, học viên ngành hóa học, Đại Học Leeds]
“Khi tôi biết tôi cảm thấy kinh hải, nhưng tôi biết cưởng ép cắt xén nội tạng đang xảy ra, vì tiền mà họ làm những chuyện này.”

Nhóm bác sĩ toàn cầu chống đối cưởng ép cắt xén nội tạng đã tổ chức một buổi họp tại đại học Leeds tại UK vào 3 tháng 5.

Ethan Gutmann và David Kilgour, nhân viên điều tra độc lập, lên tiếng về hệ thống tù của Trung Quốc, cả hai điều tra và kết luận rằng chế độ Trung Quốc đã lấy nguồn nội tạng từ các tù nhân lương tâm, trong đó có Tây Tạng, Uyghurs và nhất là học viên Pháp Luân Công.

[Priscillam, học viên ngành chính trị ban giao quốc tế]
“Khi biết chuyện này tôi bụng tôi đau lắm, giống như độ máu của tôi tăng lên, biết được chuyện này xảy ra, một vận động tàn sát người, đã là thế kỹ 21 mà còn xảy ra.”

Một phần của cái vấn đề này là cộng đồng quốc tế muốn mua nội tạng, các quốc gia như Taiwan, Australia và Do Thái đã bắt đầu nói về vấn đề này.

Vào 2008, bác sĩ Do Thái kêu gọi cấm các bảo hiểm y tế không được bảo hiểm ghép tạng tại Trung Quốc, vì các bệnh nhân tại Do Thái đã ngừng không ra nước ngoài mua nội tạng nữa.

[David, thầy giáo dạy tiếng Pháp, đại học Leeds]
“Tôi cảm thấy đây là trách nhiệm của chúng tôi, UK, Pháp và các quốc gia trên toàn cầu phải áp lực Trung Quốc, tôi tin rằng chúng tôi làm được rất nhiều, chúng ta cần phải huy động, một huy động mà người trên toàn cầu phải lên tiếng ngăn chận cái nạn này.”

Một cách làm được chuyện này, thể theo Priscilla, là chúng ta phải giúp nhóm bác sĩ chống đối cưởng ép cắt xén nội tạng truyền tin tức ra.

[Priscilla, học sinh ngành chính trị]
“Truyền tin này trên mạng lưới trên Tweeter và Facebook, cho mọi người biết, phải kêu gọi mọi người liên hệ, cho mọi người biết, đây là cái đầu tiên tôi có thể làm.”

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-05-07/uk-students-shocked-at-forced-organ-harvesting-in-china.html