www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Nạn nhân bị nhiễm vi trùng bệnh chim

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Nạn nhân bị nhiễm vi trùng bệnh chim
Death in Central China Brings Bird Flu Toll to 27
Created: 2013-05-02 15:09 EST

Trung Quốc báo cáo một người nữa chết vì nhiễm trùng H7N9.

Một nạn nhân mới đây là 55 tuổi tại tỉnh Hunan, ông ta bị nhiễm vi trùng này vào thứ 6 tuần trước (6 tháng 4)

Báo Xinhua báo cáo nạn nhân chết hôm nay, tổng cộng đến nay là 27 vụ.

Người đàn ông chết đầu tiên là ở bên ngoài miền đông trung quốc, một người đàn ông khác tại Huban bị nhiễm vi trùng này.

Đến nay Trung Quốc đã báo cáo 127 vụ nhiễm vi trùng bệnh chim.  Xinhua báo cáo rằng 26 người bình phục.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-05-02/death-in-central-china-brings-bird-flu-toll-to-27.html