www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trung Quốc buộc tội Nhật Bản gây căng thẳng tại East China Sea

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trung Quốc buộc tội Nhật Bản gây căng thẳng tại East China Sea
China Accuses Japan of Escalating Tension in East China Sea
Created: 2013-05-02 10:58 EST

Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ buộc tội Nhật Bản vào thứ ba (30 tháng 4) gây căng thẳng tại East China Sea, ông cho rằng Nhật Bản đang gây căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản về một số hòn đảo.

Nhật Bản tuần vừa qua tuyên bố làm quân sự thực tập với Hoa Kỳ vào tháng 6, thực tập bảo vệ một hòn đảo tuy nhiên không rõ chi tiết.

Đại sứ Trung Quốc phản ứng rất mạnh, ra chỉ lệnh gián tiếp hăm dọa, rằng sẽ trừng phạt Nhật Bản.

Hoa Kỳ đến nay không tham gia trong cuộc tranh chấp này, nhưng thể theo chỉ định hiệp định của Đệ Nhị Thế Chiến thứ II chấp nhận Nhật Bản là độc quyền sở hữu các hòn đảo này.

Hoa Kỳ dưới hiệp ước an ninh là phải bảo vệ Nhật Bản nếu bị một quốc gia khác tấn công,

Chính quyền Nhật Bản tranh chấp với trung quốc về các hòn đảo này từ năm vừa qua.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-05-02/china-accuses-japan-of-escalating-tension-in-east-china-sea.html