www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
25 tháng 4: 14 năm kháng nghị, Pháp Luân Công vẫn còn bị áp hại

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

25 tháng 4: 14 năm kháng nghị, Pháp Luân Công vẫn còn bị áp hại
April 25: 14 Years After Appeal, Falun Gong's Persecution Continues
Created: 2013-04-25 17:14 EST

Đứng bên lề đường, đọc sánh, luyện công, các học viên Pháp Luân đến kháng nghị tại Đông Nam Hải vào 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 1 ngàn học viên Pháp Luân Công im lặng kháng nghị bên ngoài, đột nhiên chính quyền đàn áp.

[Daphne, học viên Pháp Luân Công]
“Tôi nghĩ rằng cảnh sát bắt chúng tôi là điều sai lầm là vì chúng tôi tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nhất định là sai, cho nên tôi phải đi kháng nghị.”

Các học viên kháng nghị yêu cầu là thả và để cho học viên Pháp Luân Công được tự do tập luyện tại Trung Quốc, lúc đầu họ đã được tự do tập luyện, nhưng sau đó đã bị áp hại khắc nghiệt.

[Levi Browde, chủ tịch hành chánh, Trung Tâm Tin Tức Pháp Luân Đại Pháp]
“Đa số mọi người nghĩ rằng khi học viên kháng nghị vào 25 tháng 4 1999 tạo ra cuộc áp hại vì đã bao vây tổng hành dinh lãnh đạo, vì thế mà bị áp hại, không phải như vậy, có rất nhiều bằng chứng là các lãnh đạo Trung Quốc đã cố ý từ bao nhiêu năm trước đó để đàn áp Pháp Luân Công.”

Không lâu sau đó, ít nhất 70 triệu học viên Pháp Luân Công đã bị cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân một cách có hệ thống áp hại.

Thể theo Trung Tâm Tin Tức Pháp Luân Đại Pháp, đa số tù nhân lương tâm bị giam trong trại lao động hiện này là học viên Pháp Luân Công.

59 tuổi, Wang Chunying bị bắt vào năm 2002 là vì tập luyện Pháp Luân Công, bà bị giam trong tù lao động Masanjia tỉnh Lão Ninh hơn 5 năm.

[Wang Chunying, cựu tù nhân tại Masanjia]
“Hai người cảnh sát đàn ông, Zhang Liang và Peng Tao, kéo tôi vào một cái phòng nhỏ, rồi treo tôi lên.”

Vào 6 tháng 4, tạp chí Lens vạch trần tù Masanjia bức hại tù nhân dã man vô nhân đạo, không chỉ là học viên Pháp Luân Công, sau đó các viên chức tại Lão Ninh bắt đầu một cuộc điều tra, tuy nhiên không tin tưởng được là vì họ là phái đoàn một chiều.

Cuộc điều tra phủ nhận những tin tức báo cáo của tạp chí Lens.

[Heng De, chuyên gia phê bình tình hình Trung Quốc]
“Báo cáo của họ cũng có nói về Pháp Luân Công, ít nhất họ cũng nhận là nhà tù Masanjia dùng để áp hại Pháp Luân Công, thực sự đoạn cuối cùng của bài báo cáo có thể xác nhận là nạn nhân bị tra tấn.”

Sau đó tạp chí Lens bị lấy xuống, vạch trần nhà tù Masanjia có thể là một dấu hiệu là trong nội bộ đang có thay đổi, mới đây cũng có nhiều trường hợp từ cá nhân cho đến cả một nhóm người, họ đứng lên ủng hộ học viên Pháp Luân Công.

[Levi Browde]
“Tuy nhiên rõ ràng người dân Trung Quốc thực sự muốn vạch trần cuộc áp hại Pháp Luân Công, trước đây không hề có ai dám làm.”

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-04-25/april-25-14-years-after-appeal-falun-gong-s-persecution-continues.html