www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trong làng thình lình 89 chó, 238 heo chết

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trong làng thình lình 89 chó, 238 heo chết
89 Dogs, 238 Pigs Die Suddenly in Chinese Village
Created: 2013-04-16 14:41 EST

Gia súc bí mật chết tại Trung Quốc, không ai biết tại sao.

Lần này 289 con heo và 89 con chó tại Louyang tỉnh Henan chết, đột nhiên chúng chết không có nguyên nhân.

Thể theo báo cáo tin tức địa phương, chúng không chết vì bệnh nhiễm.  Bệnh nhiễm H7N9 đã làm 16 người chết trong 77 số người bị bệnh.  Nhưng heo và chó chết tại Dongtun vẫn còn là một bí mật.  Có người địa phương nói rằng chó mà chưa chết cũng đang gần chế.  Họ nghi rằng có thể là ga bị chảy tại một hảng hóa chất gần đó.  Người địa phương cũng cho rằng có mùi gì rất hôi.

Gia súc chết tiếp theo đó là 16,000 con người bị bỏ vào sông Shanghai, hằng ngàn chim và vịt tự nhiên chết tại Trung Quốc, hằng cả tất ca chết trào lên sông Shanghai.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-04-16/89-dogs-238-pigs-die-suddenly-in-chinese-village.html