www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hạm đội hải quân Hoa Kỳ đến Hồng Kông

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hạm đội hải quân Hoa Kỳ đến Hồng Kông
US Naval Fleet Arrives in Hong Kong
Created: 2013-04-15 13:19 EST

Hôm nay tháng 4 ngày 15, 3 chiến hạm hải quân Hoa Kỳ mang 2,500 lính hải quân đến Hồng Kông, các phóng viên tụ tập rất đông, thường thì chiến hạm to thế này không đâu trên bất cứ hải cảng nào, làm mọi người chú ý, tại sao?

[Đại tá Scott Campbell, đội hải quân thứ 15]
“Chúng tôi đến đây để chuẩn bị cho một số sứ mệnh cần làm, chúng tôi phải sẳn sáng, tuy nhiên đến đây cũng là để nghĩ ngơi một chút.”

Tàu trở về California sau khi tham gia đội hải quân thứ 15, với các lực lượng hải quân tại Persian Gulf, Red Sea, Arabian Sea và vùng biển Phi Châu.

Chiến hạm đến Hồng Kông cùng lúc với nguồn tin Bắc Hàn hăm dọa sẽ tấn công Hoa Kỳ và Nam Hàn, hăm dọa này khiến quốc tế chú ý.

Hoa Kỳ thường thực tập quân sự với Nam Hàn và Nhật Bản tại vùng này, các viên chức Hoa Kỳ cũng có báo cáo về việc Trung Quốc tập trung gia tăng lực lượng quân sự tại ranh giới Bắc Hàn, chế độ Trung Quốc phủ nhận điều này.

[Đại Tá Scott Campbell]
“Tôi không tin rằng đến đây một chúng là cố ý để tín hiệu gì, chỉ là thăm viếng bình thường thôi, tàu chiến cở này đến đây cũng là bất thường, chúng tôi cám ơn là có cơ hội này.”

Tức đây chiến hạm cũng đã được phép đến đây, chế độ Trung quốc cũng không chấp thuận quân lực Hoa Kỳ vòng quanh các vùng biển Á Châu, tuy nhiên chính quyền Trung Quốc đã chấp thuận điều này, cố ý hay không, rất có thể là không qua sự quan sát của Bắc Hàn.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-04-15/us-naval-fleet-arrives-in-hong-kong.html