www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Thượng nghị viện Hoa Kỳ quan tâm Trung Quốc ủng hộ sự hăm dọa của Bắc Hàn

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Thượng nghị viện Hoa Kỳ quan tâm Trung Quốc ủng hộ sự hăm dọa của Bắc Hàn
US Senate Fears China's Support Fueling NK Threats
Created: 2013-04-10 17:25 EST

Trước cộng đồng đại diện quân lực của nghị viện, chỉ huy lực lượng quân đội tại Ác Châu, đại tướng Samuel Locklear cho rằng Hoa Kỳ sẳn sàng đối với Bắc Hàn.

Tại sao Bắc Hàn hung hăng như thế.  Sắc lệnh của Liên Hiệp Quốc đáng lẽ ít nhất Bắc Hàn bị tê liệt, hay quân lực chùn bước, câu trả lời là – Trung Quốc.

[Lindsey Graham, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ]
“Khi hiểu rõ vấn đề Bắc Hàn, hãy suy nghĩ thế này, chính là chế độ Bắc Hàn không thể đứng vững nếu không có Trung Quốc ủng hộ, quý vị có đồng ý không?”

Trên bề mặt chế độ Trung Quốc ủng hộ sắc lệnh của Liên Hiệp Quốc, đại tướng Locklear cho rằng có Trung Quốc quan hệ.

[Đại tướng Samuel Locklear]
“Tôi tin rằng Trung Quốc ủng hộ Bắc hàn về quan hệ kinh tế như là thức ăn, năng lượng, và nước, cho nên ảnh hưởng của Trung quốc đối với Bắc Hàn là rất quan trọng.”

[Lindsey Graham, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ]
“Đây không phải là khiêu khích mà là mà nhơ nhớp, họ đánh cấp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ, họ tấn công chúng ta hằng ngày qua các mạng, họ chống đỡ cho một trong những chế độ nguy hiểm nhất trên thế giới, chế độ đe dọa lợi ích của chúng ta.”

Trọng điểm quân sự và chính trị của Hoa Kỳ chuyển từ Trung Đông đến Á Châu, từ ranh giới cho đến chính trị Trung Quốc không thân thiện.

Mặc dù đa số các chuyên gia đồng ý Bắc Hàn không có khả năng phóng hỏa tiển nguyên tử, tuy nhiên Nam Hàn cũng có thể bị hỏa tiển tấn công.  Người ở nước ngoài được thông báo là phải rời khỏi Nam Hàn là vì dường như đã bị Bắc Hàn hăm dọa.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-04-10/us-senate-fears-china-s-support-fueling-nk-threats.html