www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Con số ghép nội tạng tại Trung Quốc không minh bạch - bàn thảo tại UPMC

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Con số ghép nội tạng tại Trung Quốc không minh bạch - bàn thảo tại UPMC
"Numbers Don't Add Up"--Organ Harvesting in China Discussed at UPMC
Created: 2013-03-29 14:28 EST

Bác sĩ ghép tạng Hoa Kỳ cho rằng mọi người phải biết về cưởng ép nội tạng tại Trung Quốc.

Nhóm bênh vực quyền y tế, các bác sĩ cưởng ép cắt xén nội tạng, mở một buổi họp tại đại học của trung tâm y tế Pittsburgh, họ chứng minh bằng chứng cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc.

[Dana Churchill, đại diện phái đoàn chống cưởng ép cắt xén nội tạng]
“Ethan Gutmann, một phóng viên cũng là chủ bút một quyển sách nổi tiếng, ước lượng là Đảng Cộng Sản Trung Quốc 65,000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng.”

Pháp Luân Công là công pháp tu luyện tâm linh của Trung Quốc, từ 1999, chế độ cộng sản đã ra một chiến dịch áp hại học viên Pháp Luân Công, vàp 2006, có rất nhiều nguồn tin cho rằng các học viên bị bắt vào tù và các trại lao động và đang bị giết để chế độ cộng sản lấy nội tạng để bán.

Ông David Kilgour và luật sư David Matas người Canada là người đầu tiên điều tra vụ này, họ cho rằng có điều không ổn là con số ghép tạng tại Trung Quốc gia tăng vào 1999, nguồn nội tạng từ đâu đến là không rõ, họ cho rằng các nhà thương quốc gia thực sự đã giết học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng.”

[Christopher Hughes, bác sĩ ghép tạng, UPMC]
“Cũng như ông Matas đã nói, con số ghép tạng và con số tạng từ đâu đến là không trùng hợp, tôi nghĩ cộng đồng quốc tế phải biết các nội tạng đến từ đâu.”

Viện y học ghét tạng Thomas E. Starzl tại UPMC là nổi tiếng về ghép tạng, viện huấn luyện các bác sĩ ghép tạng trên thế giới, tính luôn cả Trung Quốc.

[Nicholas Solic, cựu nhân viên tại phòng y tế Allegheny, PA]
“Tất cả bác sĩ được huấn luyện về ghép tạng tại đây lẫn cả Trung Quốc phải biết về vấn đề cưởng ép cắt xén nội tạng.”

Bác sĩ Christopher Hughes cho rằng UPMC sẽ thảo luận về phải đối xử như thế nào với các bác sĩ giải phẩu đến từ Trung Quốc.

[Henkie P. Tan, bác sĩ ghép tạng, đại học Pittburgs]
“Các nhân viên có liên hệ về ghép tạng đều phản đối chuyện này, chuyện này không được xảy ra, chúng tôi ngạc nhiên là nó xảy ra, phải chấm dứt hành động này.”

Chế độ Trung Quốc xác nhận là có lấy nội tạng từ các tử tội, nhưng phủ nhận là không lấy từ các tù nhân lương tâm, đến nay chế độ Trung Quốc vẫn còn phủ nhận các bằng chứng trong báo cáo của 2 ông Kilgour và Matas.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-03-29/-numbers-don-t-add-up-organ-harvesting-in-china-discussed-at-upmc.html