www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Thượng viện Úc Đại Lợi – Australian - chấp thuận quyết nghị phản đối việc cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Thượng viện Úc Đại Lợi – Australian - chấp thuận quyết nghị phản đối việc cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc
Australian Senate Passes Motion Against Organ Harvesting in China
Created: 2013-03-22 16:52 EST

Nỗ lực toàn cầu phản đối gọi là  “tội vi phạm nhân quyền”.  Vào thứ 5, thượng viện Úc Đại Lợi đồng ý một quyết nghị phản đối việc cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc.

Nghị viên John Madigan, Đảng Lao Động Dân Chủ trình lên một quyết nghị, kêu gọi chính quyền Úc Đại Lợi ủng hộ Hội Đồng Âu Châu và Liên Hiệp Quốc phản đối việc buôn bán nội tạng.

Quyết nghị kêu gọi Úc Đại Lợi làm giống như Hoa Kỳ, trong hồ sơ đăng ký lấy giấy du lịch visa, thêm một phần câu hỏi về người xin đơn có liên hệ trong cưởng ép ghép tạng hay không.

Ông David Kilgour trình lên quốc hội Úc Đại Lợi vào thứ 4.  Ông Kilgour, cựu nghị viên của Canada đã tham gia trong cuộc điều tra về chính quyền Trung Quốc cưởng ép cắt xén nội tạng của các tù nhân lương tâm.

Trong báo cáo có phát hiện là đa số nạn nhân là học viên Pháp Luân Công, một môn khí công tu thiền định, trong đó cũng có tín đồ Cơ Đốc Giáo và người Uyghurs.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-03-22/australian-senate-passes-motion-against-organ-harvesting-in-china.html