www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Luật sự biện hộ cho Pháp Luân Công bị cảnh sát đánh tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Luật sự biện hộ cho Pháp Luân Công bị cảnh sát đánh tại Trung Quốc
Lawyer Defending Falun Gong Beaten by Chinese Police
Created: 2013-04-12 13:44 EST

Tuần qua chúng tôi báo cáo về một luật sư người Hoa bị tòa giam sau khi biện hộ cho một học viên Pháp Luân Công, hôm nay một luật sư nhân quyền biện hộ cho học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát đánh rất nặng.

Cheng Hai, bị thương trên mặt, cho rằng có 10 cảnh sát thường phục đến dánh ông ta tại Dalia tỉnh Liaoning, họ đá xé quần áo và đánh vào mặt của ông.

Xảy ra trước tòa tại Dalian, Cheng là một luật sư.  Họ muốn tòa trả lời, đột nhiên tòa hoãn lại sử toàn cho 13 học viên Pháp Luân Công.  Thể theo báo cáo của Weiquanwang, một mạng lưới nhân quyền, các học viên Pháp Luân Công bị bắt vì đã gắn vệ tinh để được xem phát sóng của đài truyền hình NTD, NTD chuyên môn báo cáo các đề tài về chính quyền Trung Quốc kiểm soát người dân.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc tầm nã Pháp Luân Công từ năm 1999, một phần bức hại các học viên Pháp Luân Công là không cho các trợ cấp xã hội.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-04-12/lawyer-defending-falun-gong-beaten-by-chinese-police.html