www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Mạng Skype Trung Quốc kiểm soát bằng cách có một số rất to các chữ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Mạng Skype Trung Quốc kiểm soát bằng cách có một số rất to các chữ
Massive List of Censored Words Built into Chinese Skype Software
Created: 2013-03-12 14:16 EST

Rất rõ là Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang theo dõi người dân Trung Quốc trên mạng lưới.

Một sinh viên ngành điện toán người Hoa Kỳ có bằng chứng là chế độ Trung Quốc đang hợp tác với mạng Skype để theo dõi các cuộc đàm thoại trên mạng lưới tại Trung Hoa Đại Lục.

Đại học New Mexico, Albuquerque, sinh viên Jeffry Knockel phát hiện một bảng liệt kê có hơn 1000 chữ để chế độ Trung Quốc theo dõi người dân trên mạng Skype.  Trên mạng lưới của Knockel có liệt kê những chữ mà Skype tiến Hoa, TOM-Skype tiếng Hoa, các chữ như là báo Đại Kỷ Nguyên, The Epoch Times, Pháp Luân Công, hoạt động tự do dân chủ và các hoạt động Occupy, đây là những thiết kế đe dọa đối với chế độ Trung Quốc, còn có những chữ như là ma túy, lỏa thể, súng ống, vũ khí.

Microsoft đã mua Skype vào 2011, có khoảng 800 triệu người tại Trung Quốc sử dụng.

Khi dùng TOM-Skype đi trên mạng lưới, tự động bản liệt kê chữ này sẽ chọn mà người sử dụng không hề biết.

Tuy nhiên, trên mạng Skype, nó rằng có an ninh “Chúng tôi có an ninh gần tối đa.  Khi gọi một người khác trên Skype thì cuộc đàm thoại được mật mã bảo đảm an ninh, lẫn cả  hồ sơ tài liệu, đàm thoại và phim.”

Mạng còn đăng rằng “Skype không hề bán tin tức tài liệu của bạn.”

Bloomberg nhận thư trả lời của Microsoft về vấn đề này “Chúng tôi với TOM-skype, hợp tác, đã thiết lập điều hành chiếu theo luật pháp địa phương.”

Knockel đã nghiên cứu bản liệt kê trong 2 năm qua, hiện tại các chữ mà bị theo dõi được đăng trên mạng lưới của Knockel.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-03-12/massive-list-of-censored-words-built-into-chinese-skype-software.html