www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Ai dùng mạng Skype có thể bị Trung Quốc theo dõi

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Ai dùng mạng Skype có thể bị Trung Quốc theo dõi
Skype Users May Be Under Chinese Surveillance
Created: 2013-03-13 14:11 EST

Đảng Cộng Sản Trung Quốc kiểm duyệt người dân Trung Quốc rất chặt chẽ, sự kiểm duyệt này gia tăng đến ranh giới Trung Quốc, một số công ty tây phương to còn giúp chế độ Trung Quốc.

TOM-Skype, cũng là Microsoft Skype, 600 người dùng để liên lạc trên mạng lưới, người Trung Hoa đại lục dùng TOM-Skype, một sinh viên Hoa Kỳ đang học bằng tiến sĩ đã điều tra 2 năm và phát hiện.

Jeffrey Knockel phát hiện một bản liệt kê các chữ mà TOM-Skype theo dõi qua các máy điện toán của người dùng, khi họ trò chuyện, những chữ này thì ghi thâu vào một bản liệt kê, cho nên Skype không còn là riêng tư nữa.

[Jeffrey Knockel]
“Khi có ai dùng những chữ trong bản liệt kê, thì tài liệu của người dùng sẽ được gửi qua máy điện toán của TOM-Skype, cùng với tài liệu của người gửi, người nhận, ngày giờ.”

96 triệu người tại Trung Quốc dùng Skype, tuy nhiên người ngoại quốc cũng bị theo dõi.

[Jeffrey Knockel]
“Những người này họ bị theo dõi, bất cứ ai dùng TOM-Skype, người gửi người nhân liền bị theo dõi.”

Knockel cho rằng đã có bằng chứng TOM-Skype dùng các tài liệu này để làm gì.

[Jeffrey Knockel]
“Đây thực sự là một vấn đề, tôi muốn Microsoft phải trả lời, phải công khai hơn, cái rắc rối là người sử dụng có thể bị theo dõi mà không biết, còn các thư mà đang bị theo dõi thì sao?”

Vào tháng 1 2013, có một nhóm chống đối đã công khai hỏi Skype và Microsoft giải thích họ lấy tài liệu của người sử dụng Skype để làm gì, tới nay, không ai trả lời.

Skype cho rằng giữ tài liệu riêng tư, trò chuyện, các cuộc đàm thoại video, và tài liệu gửi là được mật mã, nhưng khi Bloomberg hỏi, Microsoft và TOM-Skype cho rằng vì phải chiếu theo tiêu chuẩn hợp pháp của Trung Quốc, dù rằng đó là phải đưa tài liệu tin tức của người sử dụng từ hải ngoại.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-03-13/users-of-skype-s-mainland-chinese-version-may-be-under-china-surveillance.html