www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hảng đào hầm mõ BHP Billiton xác nhận hôm nay là đang bị điều tra vì tham nhủng, vì đã cộng tác trong Thế Vận Hội Olympic Bắc Kinh.

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hảng đào hầm mõ BHP Billiton xác nhận hôm nay là đang bị điều tra vì tham nhủng, vì đã cộng tác trong Thế Vận Hội Olympic Bắc Kinh.
BHP Billiton in Corruption Probe over Beijing Olympics
Created: 2013-03-13 11:51 EST

Bộ tư pháp Hoa Kỳ và Phòng Cảnh Sát Quốc Gia Australa đang điều tra tài trợ BHP là để mang lợi ích cho thị trường Trung Quốc.

Hảng đào hầm mõ Hoa Kỳ-Australia đã cung cấp vật liệu cho mề đai của thế vận hội, còn bỏ ra hằng triệu đồng để làm quà tặng, trong nhóm các lãnh đạo cao cấp được hưởng lợi là các viên chức của đảng cộng sản và các chủ tịch của các hảng Trung Quốc.

BHP là một trong các công ty đào hầm mõ to nhất trên thế giới và Trung Quốc là thị trường to nhất, trao quà qua lại là rất bình thường đối với các công ty Trung Quốc, nhưng tại Hoa Kỳ, trả tiền giải trí và cung cấp nơi ở các các viên chức chính phủ là vi phạm luật hối lộ.

BHP bằng lòng bị điều tra, cho rằng đã không làm gì sai và đã chiếu theo luật của Hoa Kỳ và Australia.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-03-13/bhp-billiton-in-corruption-probe-over-beijing-olympics.html