www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Phim tài liệu “Free China” vạch trần nô lệ lao động tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Phim tài liệu “Free China” vạch trần nô lệ lao động tại Trung Quốc
"Free China" Documentary Exposes Slave Labor
Created: 2013-03-12 20:11 EST

Phim tài liệu “Free China: The Courgage to Believe” (Giải phóng Trung Quốc), cho đài NTD phụ sản xuất, đã được chiếu tại Quốc Hội Sweden tại Stockholm vào thứ 3, nội dung là về một học viên nữ và một học viên Pháp Luân Công nam, tại Trung Quốc họ đã bị tù và bị tra tấn vì niềm tin.

Phim Free China vạch trần tại sao kinh tế Trung Quốc phát triển, là vì cưởng ép lao động.

Người đàn bà trong phim Jennifer Zeng đã bị tù lao động vì đã tập luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện thiền, đã bị bức hại từ năm 1999.  Trong tù lao động bà đã bị bắt phải làm các đồ chơi như con thỏ, giày dép, đèn giáng sinh và các sản phẩm đang bán ở Tây Phương.

[Jennifer Zeng, vai chính trong phim Free China]
“Tôi hy vọng các hảng quốc tế phải biết vấn đề này, khi cộng tác với một hảng thương mại nào tại Trung Quốc cũng phải biết họ là ai?  Đây là một hệ thống để bóc lột người vô tội phải làm nô lệ không trả tiền để mang lợi tức cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và các hảng ngoại quốc tại quốc tế và những người tiêu thụ ở hải ngoại vô tình không biết mà đồng lỏa trong việc này, nếu họ biết tôi nghĩ rằng họ sẽ không tham gia.”

Kinh tế của Trung Quốc là hạng nhì trên thế giới, ngày càng quan trọng cho thế giới.

Đạo diễn của phim Free China ông Kean Wong và bà Jennifer còn cho rằng Trung Quốc có kinh tế tốt không có nghĩ là người dân Trung Quốc được tự do ngôn luận.

[Kean Wong, đạo diễn phim]
“Đây là phải đối diện với băng đảng Mafia, họ sẳn sang giết người của họ, họ không quan tâm đến bất cứ công ty nào, họ chỉ muốn làm thương mại, làm nhiều tiền, rồi sẽ cướp luôn thị trường của quý vị.”

Ông Kean Wong cho rằng các công ty ngày này đang làm việc với Trung Quốc không thể dựa vào các chính trị gia bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc.

[Kean Wong]
“Nếu môi trường không công khai, chính là có nhân quyền, được tự do ngôn luận như tại Sweden và trên toàn thế giới, thì đồng minh thương mại không hợp thức.”

Một số nghị viên trong quốc hội Sweden đã ủng hộ phim Free China.

[Boriana Aberg, nghị viên]
“Trong khi một người không tôn trọng nhân quyền, tất cả chúng tôi phải tranh đấu đứng lên để ủng hộ tự do, được tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận, viết gì mà không phải sợ bị bỏ tù hay bị tù lao động như bà Jennifer đây.”

“Free China”, được giải thưởng, do ông Michael Pearlman hướng dẫn, phim đã được chiếu tại quốc hội Sweden và Hoa Kỳ.

Phim Free China sẽ được chiếu ra tại các hí viện vào mùa hè năm nay.

NTD News Stockholm, Sweden

http://ntdtv.org/en/news/world/europe/2013-03-12/-free-china-documentary-exposes-slave-labor-.html