www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chủ tịch nhà băng trung ương tại Nigeria nghĩ rằng giao thông thương mại giữa Phi Châu-Trung Quốc đến điểm cuối cùng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chủ tịch nhà băng trung ương tại Nigeria nghĩ rằng giao thông thương mại giữa Phi Châu-Trung Quốc đến điểm cuối cùng
China-Africa Honeymoon Over? Nigeria Central Bank Governor Thinks So
Created: 2013-03-12 13:47 EST

Chủ tịch nhà băng trung ương tại Nigeria, Lamido Sanusi, cho rằng Phi Châu phải nhìn rõ Trung Quốc.

Trong tạp chí Financial Times lần này, ông Sanusi cho rằng giao thông thương mại giữa hai quốc gia là không công bằng, cường quốc lợi dụng kinh tế của quốc gia kinh tế yếu kém.

Ông Sanusi chỉ trích chế độ Trung Quốc cản trở phát triển công nghệ của Phi Châu.

Mike Morris là chủ tịch Chính Sách Nghiên Cứu Sản Xuất Quốc Tế tại đại học Cape Town, ông cho rằng các quốc gia tại Phi Châu phải giải quyết hợp nhất đối với Trung Quốc.

[Mike Morris]
“Trung Quốc có một chính sách và kế hoạch quản lý đối với Phi Châu, trái lại Phi Châu không có gì đối với Trung Quốc, nói khác đi, có nghĩa là Trung Quốc có chính sách và kế hoạch đối với 52 quốc gia tại Phi Châu.  Các quốc gia Phi Châu đang cố gắng cắt đứt những giao dịch thương mại đơn phương với Trung Quốc, đây là mang lợi ích cho họ.”  

Sanusi cảnh cáo Phi Châu rằng đừng xem Trung Quốc là cứu tinh, giống như các kinh tế quan trọng khác, ông cho rằng Trung Quốc chỉ muốn lợi cho mình.

Trung Quốc lấy nguyên liệu từ Phi Châu, rồi sản xuất sản phẩm để khiến cho thương mại bất thăng bằng, đổi lại chế độ Trung Quốc thiết lập các cơ sở hạ tầng cho Phi Châu, Sanusi nói rằng làm như thế là đâu có mạng lợi tích phát triển cho Phi Châu.

Các quan sát gia cho rằng Trung Quốc chỉ muốn lấy nguyên liệu của Phi Châu, ông Philip Muruthi, chuyên gia Phi Châu, hoan nghinh sự có mặt của Trung Quốc, nhưng phải duy trì phát triển cho Phi Châu.

[Philip Muruthi]
“Giúp Phi Châu, chúng tôi hân hoan sự hợp tác với Trung Quốc, với Trung Quốc đóng vai trò phát triển tại Phi Châu, tuy nhiên phải tôn trọng tài nguyên của Phi Châu.”

Sanusi còn cho rằng ông muốn các quốc gia Phi Châu cộng tác với Trung Quốc vì lợi ích để phát triển kinh tế, tuy nhiên ông muốn Phi Châu phải nhìn thấy bộ mặt thật của chế độ Trung Quốc: chỉ biết cạnh tranh lợi ích của chính mình.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-03-12/china-africa-honeymoon-over-nigeria-central-bank-governor-thinks-so.html