www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc không được phá hoại lấy cấp tin tức của các hảng Hoa Kỳ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc không được phá hoại lấy cấp tin tức của các hảng Hoa Kỳ
US Tells China to Stop Hacking Attacks
Created: 2013-03-12 13:32 EST

Tom Donilon, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc phải chấm dứt tình báo phá hoại trên mạng đối với các hảng Hoa Kỳ.

Ông đã tuyên bố tại hội xã hội á châu vào thứ hai tại Nửu Ước, rằng các vụ phá hoại lấy cấp tin tức tài liệu bí mật của các hảng Hoa Kỳ là phát xuất từ Trung Quốc.  Donilon còn thêm rằng cộng đồng quốc tế không bằng lòng bất cứ hoạt động như thế từ bất cứ một quốc gia nào.

Đây là lần đầu tiên mà chính quyền Hoa Kỳ nói về vấn đề cụ thể của Trung Quốc sau khi nhiều báo cáo rằng Trung Quốc phá hoại trên mạng.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết hôm này 12 tháng 3 rằng chế độ Trung Quốc bằng lòng tham khảo với Hoa Kỳ về an ninh trên mạng.

Chính quyền Obama mới đây tuyên bố trong một quyết định về an ninh trên cyber, Donilon vào thứ hai cho rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách chống lại phá hoại trên cyber.

Tháng vừa qua, hảng an ninh mạng lưới Mandiant căn cứ tại Hoa Kỳ đã chứng minh rằng quân lực Trung Quốc có liên quan trong các vụ tấn công các hảng Hoa Kỳ trên cyber.  Chế độ Trung Quốc tất nhiên là chối.
 
http://ntdtv.org/en/news/china/2013-03-12/us-tells-china-to-stop-hacking-attacks.html