www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trung Quốc áp lực Nhật Bản

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trung Quốc áp lực Nhật Bản
China Pushes Tougher Stance Towards Japan
Created: 2013-03-04 11:57 EST

Khi các phóng viên người Nhật hỏi về chính sách ngoại giao của trung quốc trong ngày họp báo buổi họp nhân dân quốc gia lần thứ 12, người ta cười ông ta.

Áp lực căng thẳng đang ngấm ngầm xảy ra giữa Trung Quốc và Nhật Bản vì các hòn đảo tại biển đông nam á, Trung Quốc gia tăng quân lực khiến người ta quan tâm là chiến tranh có thể xảy ra, nhưng thể theo Fu Ying, phát ngôn viên, rằng Trung Quốc đang gia tăng công kích.

[Fu Ying, phát ngôn viên]
“Phải chú ý rằng, các phóng viên người Hoa khi họ hỏi những câu này thì họ bị cười, tại trung quốc thì quan điểm rất khác, nhiều người Hoa và phóng viên đều hy vọng rằng Trung Quốc nếu bị trêu chọc thì sẽ gia tăng công kích.”

Những cuộc trêu chọc này là từ khi chính quyền nhật bản mua các hòn đảo
Senkaky Diaoyu từ tư nhân, thể theo hiệp ước của Hoa Kỳ vào đệ nhị thế chiến, các hòn đảo này là do Nhật cai quản, tuy nhiên vừa đây Trung Quốc cho rằng các hòn đảo này nằm trên các hầm mỏ ga thiên nhiên, cho nên phải là sở hữu của Trung Quốc.

 

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-03-04/china-pushes-tougher-stance-towards-japan.html