www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trung Quốc tạo một cái tên mới cho độ ô nhiễm không khí PM2.5

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trung Quốc tạo một cái tên mới cho độ ô nhiễm không khí PM2.5
China Creates New Name for Dangerous PM2.5 Air Particle
Created: 2013-03-01 12:04 EST

Không khí bị ô nhiễm tại Trung Quốc không có gì là mới, nhưng hiện tại có một cái tên mới cho độ ô nhiễm nguy hiểm nhất là PM2.5, vào thứ 4 hội đồng quốc gia Trung Quốc về khoa học kỹ thuật đã mở một buổi họp và ra một tên mới cho vật chất cực nhỏ li ti.

PM2.5 là cực nhỏ phân tử của không khí, nhiều người Hoa đã dùng PM2.5 nhưng các khoa học gia cho rằng người ta không hiểu danh từ này là gì, cho nên học đặt một tên mới.

Có nhiều người rất quan tâm, tại sao chính quyền không lo giải quyết độ ô nhiễm mà đi đặt một tên mới.

Một người chống đối viết “Họ không có chuyện gì để làm, dù có đặt tên mới, thở vào cũng là nguy hiểm.

Một người nữa viết, thay vì tìm cách giải quyết, họ bỏ thì giờ vô ích thôi.

Độ ô nhiễm PM2.5 là nguy hiểm cho sức khỏe, nó nhỏ đến độ mà thở vào phổi, sẽ bị bị cancer, chất này là từ đốt than đá, mà than đá là nhiên liệu năng lượng Trung Quốc sản xuất nhiều nhất.

Hội đồng sức khoẻ quốc tế đề nghị là độ hằng ngày là không được quá 20, Bắc Kinh là hơn 700 vào 12 tháng 1 2013, hơn 8,500 người đã bị chết vì bị nhiễm quá lâu với độ ô nhiễm PM2.5 vào năm qua trong 4 thành phố.
 
http://ntdtv.org/en/news/china/2013-03-01/china-creates-new-name-for-dangerous-pm2-5-air-particle.html