www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chính quyền Trung Quốc dấu diếm gì về chương trình ghép tạng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chính quyền Trung Quốc dấu diếm gì về chương trình ghép tạng
What China’s Organ Donation Program is Trying to Hide
Created: 2013-03-01 18:56 EST

Vào tuần qua bộ y tế Trung Quốc và hội red cross trung quốc tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ một chiến dịch biếu tạng vào cuối năm nay, đây là một hệ thống ghép tạng, to nhất hạng thứ nhì trên thế giới, đã bị chỉ trích rất nhiều vào năm qua.

Các nhà thương Trung Quốc bị lên án là đã giết các tù nhân lương tâm như là học viên Pháp Luân Công, tín đồ cơ đốc giáo, Tibetan và Uighurs để lấy nội tạng, sau đó bán nội tạng cho người mua để ghép tạng, chính quyền Trung Quốc cho rằng con số tạng là lấy từ các tử tội, tuy nhiên con số là không đúng.

Cộng đồng quốc tế ngày càng chú ý, tuần vừa qua, các chuyên gia y học quốc tế đã đến Taiwan để bàn về vấn đề Trung Quốc cưởng ép cắt xén nội tạng, ghép tạng bất hợp pháp, và các nhà lập pháp làm sao để ngăn chặn người mua tạng.

http://ntdtv.org/en/news/china/china-focus/2013-03-01/what-china-s-organ-donation-program-is-trying-to-hide.html