www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trung Quốc cấm những quảng cáo quà tặng đắt giá để truy tố tham nhũng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trung Quốc cấm những quảng cáo quà tặng đắt giá để truy tố tham nhũng
China Bans Luxury Gift Ads to Tackle Corruption
Created: 2013-02-07 12:04 EST

Trước hết là các rượu vang đắt tiền, những buổi tiệc đắt tiền, hiện tại chính quyền Trung Quốc đang truy tầm những quảng cáo các vật đắt tiền.

Đây là để tầm nã tham nhũng.

Hiện tại, các cơ quan truyền thông cua chúng quyền đang cấm TV và phát thanh không được phát những quảng cáo về những vật này, Xinhua News Agency đã báo cáo vào thứ 4.

Tham nhũng gia tăng trong các cấp của Đảng Cộng Sản, các lãnh đạo đã nhận thức điều đó, nếu không kiểm soát thì sẽ khiến Đảng bị sụp đổ.

Các đồng hồ đắt tiền là được bàn luận nhiều nhất trên mạng lưới Trung Quốc, ai nhìn thấy các viên chức chính quyền có những vật đắt tiền này là nhanh chóng đưa lên mạng lưới.  Đây là bằng chứng tham nhũng và phá hoại các lãnh đạo cộng sản.

Mấy ngày trước tết lệnh cấm này phát hành, tặng quà là chuyện thường trong các buổi lễ, để gây tình thân trong chính trị và thương mại.

 

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-02-07/china-bans-luxury-gift-ads-to-tackle-corruption.html