www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Cơ quan truyền thông Trung Quốc cho rằng VOA khuyến khích Tây Tạng tự thiêu

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Cơ quan truyền thông Trung Quốc cho rằng VOA khuyến khích Tây Tạng tự thiêu.
Chinese State Media Accuses VOA of Encouraging Tibetan Suicides
Created: 2013-02-07 15:20 EST

Thứ 2 (4 tháng 2) đài CCTV của Trung Quốc chiếu một đoạn phim các tín đồ Tây Tạng tự thiêu, lên án đài VOA - Hoa Kỳ hay Voìce Of America, và lạt ma Dalai Lama khuyến khích tự thiêu.

Trong phim, một hòa thượng mà đã tự thiệu được phỏng vấn, vị này cho rằng vì đã nhìn thấy những người đã tự thiêu được xem như anh hùng trên đài Voice of America, phim này lên án là có một “lực lượng bên ngoài” đã khuyến khích tự thiêu, nhất là đài Voice of America.

[David Ensor, giám đốc, đài Voice of America]
“Hãy nhìn xem, đây là những câu chuyện tự thiêu, đây là dấu hiệu sự đau khổ tại Tây Tạng, chúng tôi báo cáo về những tin tức này, chúng tôi không khuyến khích những chuyện này.”

Báo China Daily còn đăng một bài báo về đài Voice Of America đã gửi những “tín hiệu bí mật” đến cho Tây Tạng.

[David Ensor, giám đốc đài Voice of America]
“Bài báo cáo của CCTV, tôi nói là vô lý.”

Chế độ Trung Quốc cho rằng những vụ tự thiêu tại Tây Tạng là khuyến khích từ bên ngoài, còn cho rằng lạt ma Dalai Lama dùng những phim này để khuyến khích tự thiêu.

Lạt ma Dalai Lama cho rằng tự thiêu không có tác dụng, ông chỉ muốn tự do cho quốc gia của ông.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-02-07/chinese-state-media-accuses-voa-of-encouraging-tibetan-suicides.html