www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Jackie Chan tham gia chính trị trong Đảng Cộng Sản

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Jackie Chan tham gia chính trị trong Đảng Cộng Sản
Jackie Chan Hustling into Communist Party Politics
Created: 2013-02-01 10:21 EST

Minh tinh Hồng Kông Jackie Chan rất nổi tiếng trong các minh tin thế giới, tuy nhiên mấy năm qua đã bị chỉ trích vì đã ủng hộ chính sách khống chế của Đảng Cộng Sản.

Hiện tại Chan đã được nhậm chức đại diện tham gia hội nghị chính trị nhân dân Trung Quốc, đây là một bộ phận lãnh đạo của chính quyền đảng cộng sản Trung Quốc, bộ phận này không có quyền hành, nhưng rất quan trọng là vì có liên quan mật thiết với hệ thống cá nhân và chính trị, từ đó mà được hưởng lợi ích tài chính rất to.

Chan sẽ là đại diện trong 5 năm, theo đó có cả minh tinh Hồng Kông Stephen Chow, trường hợp của Chan thì không có gì ngạc nhiên, Chan đã từng tuyên bố rằng người dân Trung Quốc có giá trị kém, cần phải có chính quyền rất mạnh để dẫn đạo, mới đây Chan còn tuyên bố rằng quyền lợi kháng nghị phải bị giới hạn.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-02-01/jackie-chan-hustling-into-communist-party-politics.html