www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Phản đối tiền lương tại hảng Foxconn tại Jiangxi

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Phản đối tiền lương tại hảng Foxconn tại Jiangxi
Wage Protest hit Foxconn Supplier in Jiangxi
Created: 2013-01-14 12:54 EST

Tại Foxconn Trung Quốc, nhân viên phản đối tiền lương.

Nhân viên phản đối tình trạng làm việc và lương bổng vào thứ 5 tuần qua và tiếp tục vào ngày thứ 6 tại hảng Xin Hai Yang – Foxconn tại Jiangxi.

Khoảng 1000 nhân viên phản đối, hình ảnh sau đây đã đưa lên mạng lưới cho thấy cảnh sát đàn áp những người xuống đường.

Một báo cáo chưa xác định báo rằng cảnh sát đã xịt nước ớt vào những người phản đối, một số nhân viên đã bị thương.

Hảng Foxconn tại Taiwan vào chủ nhật xác nhận nó là một hảng cung cấp cho Đại Lục Trung Quốc, tuy nhiên Foxconn cho rằng không làm chủ hảng này, nó là một hảng cung cấp độc lập.

Foxconn sản xuất điện tử to nhất trên thế giới, cung cấp bộ phận điện tử cho Apple, Sony và Nokia.

Trên toàn Trung Quốc, Foxconn đã mướn gần 1 triệu nhân viên, tình trạng lao động của hảng là có vấn đề, một số người đã tự tử và tình trạng làm việc cũng có vấn đề đã làm tên của Foxconn bị mất tiếng.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-01-14/wage-protest-hit-foxconn-supplier-in-jiangxi.html