www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hồng Kông kinh tế là hạng nhất

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hồng Kông kinh tế là hạng nhất
Hong Kong Ranked First in Economic Freedom, China "Unfree"
Created: 2013-01-14 10:37 EST

Hồng Kông là hạng nhất trên thế giới về tự do kinh tế, thể theo một báo cáo vào thứ sáu tuần qua.

US Heritage Foundation và Wall Street Journal đã ra một báo cáo, nhận xét kinh tế tự do hay không, trong đó có luật pháp, thị trường tự do và chính quyền can nhiễu.

Hồng Kông là hạng nhất trong 19 năm qua.

[Terry Miller, US Heritage Foundation]
“Tôi nghĩ rằng đây có thể là tác dụng không tốt, nhất là trong dân chủ và ảnh hưởng tự do kinh tế theo thời gian thì không tốt, cho nên cũng còn hy vọng.”

Hồng Kông là tự do về kinh tế và dưới quyền cai trị của Đại Lục Trung Quốc, thể theo báo cáo, Trung Quốc được xem là “tự do nhất”, điểm lá 52.9 cao hơn năm ngoái, nhưng vẫn là hạng 136 trên thế giới.

Báo cáo cho rằng kinh tế Trung Quốc là dưới quyền của Đảng Cộng Sản cai trị.

 

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-01-14/hong-kong-ranked-first-in-economic-freedom-china-unfree-.html