www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Độ ô nhiễm tại Bắc Kinh là cực kỳ nguy hiểm

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Độ ô nhiễm tại Bắc Kinh là cực kỳ nguy hiểm
Pollution Levels in Beijing Extremely Hazardous
Created: 2013-01-14 11:23 EST

Các lãnh đạo Trung Quốc đã từng cho rằng những gì Đảng Cộng Sản làm là “đấu với thiên nhiên”, tuy thế người dân hiện tại có nhu cầu khác, trong đó là muốn có không khí và nước uống tinh khiết.

Đây là nguyên nhân ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh khiến cho các chuyên gia môi trường và chính trị chú ý, độ ô nhiễm tăng cao 30 đến 45 lần theo độ an toàn, chính quyền kêu gọi mọi người phải ở trong nhà, không một giải quyết nào có thể làm cho người dân Trung Quốc hài lòng.

[Xu Tingting, người dân tại Bắc Kinh]
“Có quá nhiều xe thải ra chất ô nhiễm, ô nhiễm công nghệ rất nhiều, không khí sẽ tốt hơn nếu chính quyền kiềm chế.

Độ ô nhiễm 2.5 là một chất rất nhỏ có thể vào trong phổi, làm thở không được.

Ô nhiễm không khí quá nặng khiến chính quyền chú ý.  Chính quyền Trung Quốc rất chậm không thông cáo về ô nhiễm, lúc đầu còn đổ thừa cho Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ra tin này.

Chính quyền Trung Quốc cho rằng độ sương khối ô nhiễm là vì thời tiết.