www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Viên chức chính quyền tại Trung Quốc làm chủ 29 căn nhà

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Viên chức chính quyền tại Trung Quốc làm chủ 29 căn nhà
China Housing Scandal – Official Owning 29 homes
Created: 2013-01-07 09:58 EST

Một viên chức chính quyền tại Trung Quốc tại tỉnh Henan, Zhai Zhenfeng, đang bị điều tra về tham nhủng, gia đình ông này có 29 căn nhà.

Chính quyền tại Henan, Zhengzhou, đang đưa ra một án kiện về vụ này.

Cuộc điều tra khiến cho mọi người phản ứng, tuần vừa qua người vạch trần đã trình lên mnạg Weibo, rằng con gái của Zhai làm chủ 11 cái nhà và có hai căn cước.

Zhai là một trong các viên chức Trung Quốc đang bị điều tra.

Zhai đã bị cách chức vào năm 2011 về tội tham nhủng.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-01-07/china-housing-scandal-official-owning-29-homes.html