www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các nhà thuốc và các chợ bán hàng tạp hóa hết sữa của trẻ em, đây có thể là chợ đen của Trung Quốc.

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các nhà thuốc và các chợ bán hàng tạp hóa hết sữa của trẻ em, đây có thể là chợ đen của Trung Quốc.
Chinese Shoppers Buying Up Infant Formula in Australia
Created: 2013-01-03 14:13 EST

Vào 2008, sữa bị nhiễm độc tại Trung Quốc, 6 em bé chết, hằng trăm hằng trăm ngàn em bé khác bị bệnh.

Từ lúc đó, cũng có báo cáo về sữa trong những vụ khác.

Vì thế mà cha mẹ không muốn bị hại, nhất là dưới chính sách 1 đứa con tại Trung Quốc.

Truyền thông tại Australia báo cáo rằng du khách người Trung Quốc mua rất nhiều sữa tại Australia, họ mang về Trung Quốc, bên đó họ bán lại với giá gắp đôi.

Cho nên đối với người dân tại Australia sữa bị thiếu, một bà nói bà chỗ nào có sữa thì bà mua là vì có tiệm sữa không có.

Hảng sữa Karicare tại Australia cho rằng đã gia tăng sản xuất sữa gắp 4 lần trong năm qua, hảng còn dự định gia tăng sản xuất 50% năm tới.

Một số tiệm còn hạn chế số lượng sữa khác hàng mua.

 

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-01-03/chinese-shoppers-buying-up-infant-formula-in-australia.html