www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Sự mong ước của người dân Trung Quốc vào năm 2013

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Sự mong ước của người dân Trung Quốc vào năm 2013
Chinese Citizens’ Wishes for 2013
Created: 2013-01-02 12:22 EST

Năm mới sắp đến, người dân Trung Quốc mong ước vào năm 2013.

Báo chính phủ Modern Express kêu gọi người dân Trung Quốc đưa lên những mong ước của họ “So sánh mong ước vào 2013”.

Trong bản kê liệt, mong ước nhiều nhất như là sức khỏe, tiền tài, tình yêu, được lên lương.

Nhưng có một người tại tỉnh Jiangsu, mong ước của ông rất bình thường, sau khi bị bắt vào tù lao động 2 lần vì kháng nghị với chính quyền, ông Dông Shifa hài lòng với hiện tại.

[Dong Shifa]
“Mong ước của tôi không dễ được.  Tôi muốn một cuộc sống bình thường, có một cái nhà, mong ước to nhất của tôi là mong ước này được giải quyết, tuy nhiên mong ước này không được giải quyết.”

Luật Sư Li Xiangyang, ông hy vọng cho tương lai Trung Qjuốc.

[Li Xiangyang]
“Tôi mong rằng tại Trung Quốc, hy vọng rằng họ có thể nhìn thấy dân chủ và phát luật.”

Sun Wenguang là giáo sư tại đại học Shandong, trước đây đã ra ứng cử, ông cho rằng người Trung Quốc đang thức tỉnh, muốn có tự do nhân quyền, không bao lâu nữa họ sẽ hành động.

[Su Wenguang]
“Nhiều người đang thức tỉnh, họ sẽ thống nhất, họ muốn tự do, dân chủ, luật pháp, và hiến pháp.”

Với chính quyền mới tại Trung Quốc, sẽ có nhiều thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào thì không biết được.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-01-02/chinese-citizens-wishes-for-2013.html