www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Báo People Daily “cố gắng báo cáo sự thật”

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Báo People Daily “cố gắng báo cáo sự thật”
State-run People's Daily Will "Try Hard to Speak the Truth"
Created: 2013-01-02 14:39 EST

Ước muốn vào năm mới, trong đó có cả báo chí mà Đảng cầm quyền.

Bài này đăng trong báo People Daily vào 1 tháng 1 2013 trên Weibo khiến mọi người chú ý.

Báo People Daily đăng rằng vào năm mới họ sẽ “cố gắng báo cáo sự thật.”

Câu hứa này đang chỉ chế nhạo.

“Như vậy những gì báo đăng trước đây là giả… tiêu chuẩn căn bản cho truyền thông là phải nói lên sự thật, nhưng đối với quý vị, nói thật là phải cố gắng rất nhiều.”

Báo People Daily là một cơ quan của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, chế độ Trung Quốc còn nới rộng báo này ra ngoại quốc trong mấy năm nay để ảnh hưởng ra quốc tế.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-01-02/state-run-people-s-daily-will-try-hard-to-speak-the-truth-.html