www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Người giàu đang chạy trốn thoát khỏi Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Người giàu đang chạy trốn thoát khỏi Trung Quốc
The Rich Are Escaping China
December 3, 2012
by Editor_Grace
Photo from: http://www.whatsonjinan.com/

Một thương gia rất nỗi tiếng, Zhang Lan, đã bị vạch trần vì đã từ bỏ quyền công dân Trung Quốc tại một quốc gia khác.  Zhang là thương gia thứ nhì giàu nhất tại Trung Quốc, cho đến mấy tuần qua, một nhân viên của Hội Chính Trị Nhân Dân, trước đây đã tố cáo những người giàu chuyển của cải tra khỏi Trung Quốc, trong thời gian mới đây rất nhiều người giàu đã từ bỏ Trung Quốc.  Câu hỏi là, người giàu tại Trung Quốc từ bỏ Trung Quốc chuyển tiền đến các quốc gia khá hơn như là Hoa Kỳ và Canada, đây có phải là không trung thành với quốc gia.

Tuy nhiên đây chứng tỏ rằng Trung Quốc đang hướng về đâu?  Nếu 46% người quan trọng chuyển của cải và bỏ đi, chuyện gì sẽ xảy ra cho Trung Quốc.  Đây là chỉ ra họ thống học vấn yếu kém, ô nhiễm, tham nhủng khắp nơi, căn bản là người Trung Quốc muốn có tự do tư tưởng, tư do quyết định, không muốn sống trong sợ hãi, tài sản bị tịch thu, có thể bị bắt giam bất cứ lúc nào, thế thì phải làm sao?

http://en.ntd.tv/reference/chinablog/the-rich-are-escaping-china/