www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các văn phòng luật sư tại Nửu Ước cho rằng đã làm giấy tị nạn chính trị giả cho người Hoa

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các văn phòng luật sư tại Nửu Ước cho rằng đã làm giấy tị nạn chính trị giả cho người Hoa
New York Law Firms Accused of Chinese Asylum Fraud
Created: 2012-12-20 10:13 EST

Vào thứ 3, một luật sư Hoa Kỳ cho quận nam Nửu Ước cho rằng 26 người, trong đó có 6 luật sự, có liên hệ trong những trường hợp tị nạn giả cho người Hoa.

Theo theo bài này, có 10 văn phòng luật sự tại phố tàu Manhattan và Flushing, Queen, đã nọp đơn giả là nạn nhân bị bức hại, các phòng luật sư này huấn luyện các đơn xin phải khai giả phải nói những câu chuyện bị bức hại trong khi nhân viên điều tra phỏng vấn.

Để xin tị nạn, các đơn xin cho rằng đã bị bức hại vì là sắc dân, tôn giáo, chủng tộc, chính trị, hay là thành viên trong hội đoàn xã hội, hay sẽ bị bức hại nếu trở về Trung Quốc.

Thường thì nhân viên tại các phòng luật sư sửa soạn đơn giả và huấn luyện những người xin đơn làm sao để khai giả trong các cuộc phỏng vấn, rồi một thông dịch viên thông dịch cho đơn xin, nếu đơn xin không khai được thì người thông dịch sẽ sửa lại, các đơn xin cho rằng là xin tị nạn vì đã bị bức hại về tôn giáo.

Các nhân viên điều tra cho rằng đa số các đơn giả là về áp hại cơ đốc giáo, cưởng ép phá thai, hay là học viên Pháp Luân Công bị bức hại.

 

http://ntdtv.org/en/news/china/2012-12-20/new-york-law-firms-accused-of-chinese-asylum-fraud.html