www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Một số người tại Nửu Ước ký tên trong quyết nghị kêu gọi ngừng cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Một số người tại Nửu Ước ký tên trong quyết nghị kêu gọi ngừng cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc
New Yorkers Urged to Sign Petition to Condemn Transplant Abuse in China
Created: 2012-12-13 15:12 EST

Buổi sáng rất lạnh tại Nửu Ước cũng không cản trở một nhóm người chú ý về vi phạm nhân quyền đang xảy ra tại Trung Quốc.

Buổi sáng hôm nay, hằng chục người đứng trên đường phố Nửu Ước, phát tài liệu của báo Epoch Times - Đại Kỷ Nguyên, Phòng Giết Người.

 

3 bác sĩ đang kêu gọi tổng thống Obama chỉ trích cưởng ép nội tạng tại Trung Quốc.

Các bác sĩ này ra một quyết nghị trên mạng lưới của Nhà Trắng, cần 25,000 chử ký vào tháng 1 năm để kêu gọi phản ứng của chính quyền Hoa Kỳ.

Vào 2006 có kêu gọi là chính quyền Trung Quốc giết tù nhân lương tâm để cắt xén nội tạng, các nhân viên điều tra độc lập cho rằng học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân chính, trong đó có cả người Uighurs, Cơ Đốc Giáo, Tây Tạng cũng đã bị cưởng ép nội tạng.

Mời quý vị xem chi tiết trong chương trình China Focus, cô Shelley Zhang phỏng vấn 1 trong các bác sĩ đã ra quyết nghị này.

http://ntdtv.org/en/news/china/2012-12-13/new-yorkers-urged-to-sign-petition-to-condemn-transplant-abuse-in-china.html