www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Giết người để lấy nội tạng: Chính quyền Trung Quốc bí mật buôn bán nội tạng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Giết người để lấy nội tạng: Chính quyền Trung Quốc bí mật buôn bán nội tạng
Killed for Organs: China's Secret State Transplant Business
Created: 2012-10-21 22:26 EST

Đây chính là “tội lỗi đối với nhân loại”, nguồn tin lên án Trung Quốc cắt xén nội tạng bắt đầu từ 2006, rất nhiều bằng chứng chứng minh rằng nguồn tin này là thật, còn tệ hơn nữa.

Các tù nhân lương tâm, nhất là học viên Pháp Luân Công, đang bị giết để họ cắt xén nội tạng.

Từ 1999, con số mà trung tâm ghép tạng đưa ra tại Trung Quốc gia tăng 300% chỉ trong 8 năm, mặc dù Trung Quốc không có hệ thống biếu tạng, vào năm 1999 chế độ Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bắt và bỏ hằng trăm hằng trăm ngàn học viên vào các trại lao động, rất nhiều học viên đã bị mất tích.

Thuốc để ghép tạng lả để cứu mệnh người, tuy nhiên tại Trung Quốc, người vô tội lại bị giết để họ cắt xén nội tạng để bán.

Bác sĩ và các chuyên viên trong nghành ghép tạng đã tự tiên phong vạch trần việc cắt xén nội tạng, họ và hai luật sư nhân quyền David Matas và bác sĩ Torsten Trey đã ấn hành quyền sách “lạm dụng ghép tạng tại Trung Quốc”.

 Rất nhiều bác sĩ, các nghị viên quốc hội, chính trị gia quốc tế, luật sư nhân quyền, phóng viên, và rất nhiều người trên toàn thế giới đã lên tiếng về việc Trung Quốc cưởng ép cắt xén nội tạng.

Gửi phim này cho thân nhân bạn bè.

 

http://ntdtv.org/en/news/china/2012-10-21/killed-for-organs-china-s-secret-state-transplant-business.html